RSS
Container Icon

NOTA RINGKAS UNIT 1 (KRT 3013)

Hasil bacaan daripada modul KRT 3013, diringkaskan. Semoga kita sama-sama mendapat sedikit ilmu yang boleh membantu di dalam peperiksaan akhir nanti.

Sudi-sudilah membaca ye.

PENGENALAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN

PENGENALAN
1.       Apakah maksud teknologi pendidikan?
a)      Aplikasi media, sIstem, pendekatan dan teknik ke arah pencapaian P & P yang berkesan.
b)      Menyelesaikan masalah pembelajaran.
c)       Kombinasi antara proses dan alatan yang terlibat untuk menangani keperluan dan masalah pendidikan dengan member penekanan kepada aplikasi alat yang terkini iaitu komputer dan teknologi yang berkaitan
d)      Arus pembangunan atau pemodenan dan biasanya apabila sesuatu organisasi itu maju dan berkembang adalah kerana pengaruh dan kesan   penggunaan alat teknologi itu sendiri.
e)      Penggunaan prinsip-prinsip saintifik  untuk merancang dan melaksanakan system pengajaran.
f)       Aplikasi sistematik yang merupakan teknik yang mempunyai kerangka reka bentuk untuk menghasilkan satu system menyeluruh dalam p & p.
g)      Suatu proses di mana penggunaan pengetahuan sains dan lain2 cabang ilmu untuk menghasilkan tugasan pembelajaran yang praktikal.
h)      Suatu produk atau bahan di mana penghasilan perkakasan dan perisian hasil dari proses teknologi itu sendiri.

UNIT 1 (PENGENALAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN)

1.       Definisi teknologi pendidikan.
a)      Penggunaan prinsip saintifik untu merancang atau melaksanakan system pengajaran.
b)      Aplikasi media, system, pendekatan, teknik ke  arah pencapaian p & p yang berkesan.
c)       Dikenali sebagai teknologi instruksional.
d)      Kombinasi antara proses/alatan yang terlibat untuk menangani keperluan/masalah pendidikan.
e)      Reka bentuk pengajaran yang akan menunjukkan proses iaitu aktiviti dan kaedah yang digunakan akan meningkatkan proses p & p.
f)       Integrasi dan produk (alatan) untuk meningkatkan dan memudahkan proses p & P.

2.       Empat perspektif dalam teknologi pendidikan.
a)      Media & komunikasi Audio Visual :-
·         pergerakan komunikasi pandang dengar ( cara sampai maklumat)
·         tujuan pengajaran
b)      Sistem Instruksional Reka bentuk Instruksional
·         Medium kepada komunikasi instruksional
·         Menjadi pendekatan bersistematik
c)       Latihan vokasional
·         Menyediakan murid kepada alam pekerjaan sebenar.
·         Latihan praktikal
d)      Sistem komputer
·         Pendidikan berbantukan komputer
·         Proses pengintegrasian sumber teknologi3.       Sejarah teknologi komputer

A.      Era Pra Penggunaan Mikrokumputer
1950- instruksional pertama
1959- kenalkan pada murid sekolah
1960-1970 – gunakan sistem perkongsian   (university)
1970-Sistem instruksional dikawal komputer 
B.      Era Mirokomputer
1977-mikrokomputer pertama di sekolah
Awal 1980- pergerakan perisisan penerbitan dimulakan
1980-1990 – sistem pembelajaran bersepadu    LMS diwujudkan
C.      Era Internet
1994-World Wide Web(WWW) atau   Jaringan  Laman Sesawang diwujudkan
1998- piawaian komputer dibangunkan
2000- internet diperkembangkan


       4..  Rasional Penggunaan teknologi
  •         Motivasi  - murid dapat memberi tumpuan pada pembelajaran
                                mengaitkan murid kepada produsi kerja.  
  •         Keupayaan Instruksional yang unik (gantikan kaedah tradisional kepada persekitaran efektif)

o   Kaitkan murid dengan sumber maklumat
o   Kaitkan murid dengan sumber pendidikan
o   Menvisualisasikan permasalahan dan rumusan kepada murid
o   Menjejaki perkembangan murid
o   Kaitkan murid dengan alatan pembelajaran
  •         Sokongan kepada kaedah instruksional yang baharu.

a.       Pembelajaran secara koperatif ( kumpulan)
b.      Perkongsian Intelektual ( pemikiran)
c.       Penyelesaian masalah dan pemikiran tahap tinggi
Guru sedia objektif agar murid dapat menguasai tahap pemikiran.        5..Isu Penggunaan Teknologi
A.      Sosial Budaya
-pihak kerajaan dan bukan kkerajaan gembeling tenaga untuk merapatkan jurang perbezaan masyarakat yang tidak menggunakan komputer
-Menerapkan objektif penerapan teknologi komputer

B.      Ekonomi
Peruntukan kewangan bagi menyediakan murid yang guna komputer yang memuatkan subjek dan ilmu.

C.      Isu Undang-undang dan etika
Aspek perundangan dan etika perlu disesuaikan dengan keperluan dan perkembangan teknologi

D.      Isu pendidikan
-Teknologi yang digunakan dapat mencetuskan pembelajaran yang diinginkan.
-Mencapai objektif pembelajaran.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

8 comments:

cheok beegeok said...

Terima kasih atas perkongsian anda

Chee Pei Yong D 20112056195 said...

Terima kasih kerana perkongsian ilmu!

rahimah masri said...

Blog yang ceria dan penuh informasi. Terima kasih atas perkongsian ilmu

rahimah masri said...

Tahniah blog yg ceria. Terima kasih atas perkongsian info yang berguna

ROHANA YUSOF said...

terima kasih kawan-kawan

Chin Wee Chee said...

Nota yang baik.

Surina Saad said...

Terima kasih atas perkongsian nota ini. Blog yang cantik, menarik, ceria dan penuh info.

aziah mohd said said...

terima kasih..dapat membantu saya disaat exam ni

Post a Comment