RSS
Container Icon

URL TEKA SILANG KATA

https://docs.google.com/file/d/0ByyJ0AJt4kabanktMnVhOGFSbDA/edit?usp=sharing

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

MATEMATIK & ICT

Sempena Hari ICT pada bulan Oktober nanti, Panitia ICT Sk Seri Manjung telah menganjurkan beberapa aktiviti untuk murid-murid khasnya murid tahun 6.

Hari ICT merupakan salah satu aktiviti yang terkandung di dalam Bulan Bahasa Melayu serta menjadi program peningkatan selepas UPSR.

Antara aktiviti pertandingan yang akan diadakan pada Hari ICT tersebut adalah:-

 1. Pertandingan Teka Silang Kata ICT
 2. Pertandingan Mengira menggunakan Kalkulator Komputer.
 3. Kuiz melalui tayangan video.
 4. Siapa juara Latih tubi Zoom A                                          
Pertandingan terbuka kepada murid Sk Seri Manjung sahaja.........Selamat Berjaya.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

VIDEO AKTIVITI P& P BULAN DAN TAHUN

Pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik dan menyeronokkan jika pelbagai aktiviti dan kaedah dilakukan. Pembelajaran menggunakan tayangan video merupakan salah satu integrasi media dan teknologi.
Selamat menonton.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

TERIMA KASIH.........

TERIMA KASIH..............THANK YOU

Sesuatu tindakan yang dilakukan tidak akan bermakna jika tidak diiringi dengan ungkapan syukur.
Terima Kasih.

Terima Kasih Malaysia
Kiniku nikmati kehidupan yang selesa
Dibentuk oleh mereka yang penyayang
Hari silih ganti kami maju ke hadapan
tak kira apa jua halangan
Chorus
Terima kasih ku ucapkan padamu
Atas nikmat yang diberi padaku
Terima kasih ku ucapkan padamu
Kerna aman sentosa selalu
Kita dididik serta dipimpin
Agar kita semua tidak keciciran
Kita terus berusaha sedaya upaya
Agar menjadi insan yang berguna

 

Terima Kasih ...........................Tuhan
Terima kasih ............Malaysia
Terima kasih ..... keluargaku
Terima kasih ...pensyarah
Terima kasih......rakan-rakan
Terima Kasih Semua

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Tugasan Oh tugasan

Hai,   inilah hasil tugasan "pembudayaan ict di sekolah saya'
Sama-sama kita berkongsi dapatan yang saya perolehi ok.

Pembudayaan ict

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Nota ringkas KRT 3013 setiap unit

Ulangkaji  Untuk Peperiksaan Akhir Subjek KRT 3013

Marilah sama-sama membacanya.

Rujukan dari Modul KRT 3013

Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Unit 5
Unit 6
Unit 7
Unit 8
Unit 9
Unit 10

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

NOTA RINGKAS UNIT 1 (KRT 3013)

Hasil bacaan daripada modul KRT 3013, diringkaskan. Semoga kita sama-sama mendapat sedikit ilmu yang boleh membantu di dalam peperiksaan akhir nanti.

Sudi-sudilah membaca ye.

PENGENALAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN

PENGENALAN
1.       Apakah maksud teknologi pendidikan?
a)      Aplikasi media, sIstem, pendekatan dan teknik ke arah pencapaian P & P yang berkesan.
b)      Menyelesaikan masalah pembelajaran.
c)       Kombinasi antara proses dan alatan yang terlibat untuk menangani keperluan dan masalah pendidikan dengan member penekanan kepada aplikasi alat yang terkini iaitu komputer dan teknologi yang berkaitan
d)      Arus pembangunan atau pemodenan dan biasanya apabila sesuatu organisasi itu maju dan berkembang adalah kerana pengaruh dan kesan   penggunaan alat teknologi itu sendiri.
e)      Penggunaan prinsip-prinsip saintifik  untuk merancang dan melaksanakan system pengajaran.
f)       Aplikasi sistematik yang merupakan teknik yang mempunyai kerangka reka bentuk untuk menghasilkan satu system menyeluruh dalam p & p.
g)      Suatu proses di mana penggunaan pengetahuan sains dan lain2 cabang ilmu untuk menghasilkan tugasan pembelajaran yang praktikal.
h)      Suatu produk atau bahan di mana penghasilan perkakasan dan perisian hasil dari proses teknologi itu sendiri.

UNIT 1 (PENGENALAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN)

1.       Definisi teknologi pendidikan.
a)      Penggunaan prinsip saintifik untu merancang atau melaksanakan system pengajaran.
b)      Aplikasi media, system, pendekatan, teknik ke  arah pencapaian p & p yang berkesan.
c)       Dikenali sebagai teknologi instruksional.
d)      Kombinasi antara proses/alatan yang terlibat untuk menangani keperluan/masalah pendidikan.
e)      Reka bentuk pengajaran yang akan menunjukkan proses iaitu aktiviti dan kaedah yang digunakan akan meningkatkan proses p & p.
f)       Integrasi dan produk (alatan) untuk meningkatkan dan memudahkan proses p & P.

2.       Empat perspektif dalam teknologi pendidikan.
a)      Media & komunikasi Audio Visual :-
·         pergerakan komunikasi pandang dengar ( cara sampai maklumat)
·         tujuan pengajaran
b)      Sistem Instruksional Reka bentuk Instruksional
·         Medium kepada komunikasi instruksional
·         Menjadi pendekatan bersistematik
c)       Latihan vokasional
·         Menyediakan murid kepada alam pekerjaan sebenar.
·         Latihan praktikal
d)      Sistem komputer
·         Pendidikan berbantukan komputer
·         Proses pengintegrasian sumber teknologi3.       Sejarah teknologi komputer

A.      Era Pra Penggunaan Mikrokumputer
1950- instruksional pertama
1959- kenalkan pada murid sekolah
1960-1970 – gunakan sistem perkongsian   (university)
1970-Sistem instruksional dikawal komputer 
B.      Era Mirokomputer
1977-mikrokomputer pertama di sekolah
Awal 1980- pergerakan perisisan penerbitan dimulakan
1980-1990 – sistem pembelajaran bersepadu    LMS diwujudkan
C.      Era Internet
1994-World Wide Web(WWW) atau   Jaringan  Laman Sesawang diwujudkan
1998- piawaian komputer dibangunkan
2000- internet diperkembangkan


       4..  Rasional Penggunaan teknologi
 •         Motivasi  - murid dapat memberi tumpuan pada pembelajaran
                                mengaitkan murid kepada produsi kerja.  
 •         Keupayaan Instruksional yang unik (gantikan kaedah tradisional kepada persekitaran efektif)

o   Kaitkan murid dengan sumber maklumat
o   Kaitkan murid dengan sumber pendidikan
o   Menvisualisasikan permasalahan dan rumusan kepada murid
o   Menjejaki perkembangan murid
o   Kaitkan murid dengan alatan pembelajaran
 •         Sokongan kepada kaedah instruksional yang baharu.

a.       Pembelajaran secara koperatif ( kumpulan)
b.      Perkongsian Intelektual ( pemikiran)
c.       Penyelesaian masalah dan pemikiran tahap tinggi
Guru sedia objektif agar murid dapat menguasai tahap pemikiran.        5..Isu Penggunaan Teknologi
A.      Sosial Budaya
-pihak kerajaan dan bukan kkerajaan gembeling tenaga untuk merapatkan jurang perbezaan masyarakat yang tidak menggunakan komputer
-Menerapkan objektif penerapan teknologi komputer

B.      Ekonomi
Peruntukan kewangan bagi menyediakan murid yang guna komputer yang memuatkan subjek dan ilmu.

C.      Isu Undang-undang dan etika
Aspek perundangan dan etika perlu disesuaikan dengan keperluan dan perkembangan teknologi

D.      Isu pendidikan
-Teknologi yang digunakan dapat mencetuskan pembelajaran yang diinginkan.
-Mencapai objektif pembelajaran.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS